Użytkownik Internetu nowego typu

Upowszechnienie, właściwie umasowienie Internetu wywołało ogromną przemianą społeczną. W drodze zachodzących zmian pojawiły się firmy nowego typu zajmujące się promocją firm w Internecie. Agencja SEM poprzez wykorzystanie swojego doświadczenia i znajomość trendów panujących wśród użytkowników zapewnia skuteczną promocję w Internecie.


Read More

Rozwój Internetu – zmiany zachodzące w świadomości użytkownika

Zmieniający się otoczenie i rozwój technologii jest jedną z przyczyn, z powodu których Internet w przeciągu ostatnich lat przeszedł znaczącą ewolucje. Również reklama YouTube oraz marketing w wyszukiwarkach zmieniał się wraz z zachodzącymi zmianami. Należy wyróżnić następujące fazy funkcjonowania Internetu.

Read More

Marketing w biznesie – zanim wykorzystano Internet

Kampania AdWords stanowi podstawę marketingu każdej współcześnie funkcjonującej firmy. Reklama, czy marketing ma swoje dużo wcześniejsze korzenie. Wykorzystanie marketingu w biznesie sięga 1650 roku, kiedy to po raz pierwszy w Tokio rodzina Mitsui założyła swego rodzaju dom towarowy. Funkcjonował on nie jak inne przedsiębiorstwa z ówczesnego czasu oferując wąską grupę produktów, a poprzez swoją działalność przygotowywał dla klientów właściwe, dostosowane do potrzeb produkty.


Read More

Marketing Internetowy – współczesne podejście w biznesie

Na początku XXI wieku nastąpiła zmiana pojmowania pojęcia marketingu internetowego i jego zakresu. Ważnym elementem marketingu internetowego stało się tworzenie dialogu między nabywcą i kupującym za pomocą nowych kanałów technologicznych. Agencja SEM odgrywa w tym ważną rolę. Skuteczna reklama w Internecie stała się podstawą sukcesu wielu firm działających w wielu branżach.


Read More

INTERNET – ZMIANY W MARKETINGU

Pojęcie marketingu internetowego powstało w latach 90-tych XX wieku. Jego powstanie wiąże się z rozwojem nowych technologii, a przede wszystkim Internetu, który miał ogromny wpływ na zmianę wykorzystywania marketingu w bieżącej działalności przedsiębiorstw. Ogromny wpływ na zachodzące zmiany miały reklamy Google. Zrewolucjonizowały one sposób postrzegania marketingu, nadając mu zupełnie nową jakość.


Read More

Google AdWords – Jak działa agencja SEM?

Każda agencja SEM posiada  własny sprawdzony model przeprowadzania reklamy w Internecie. Opiera się on głównie na posiadanym doświadczeniu, a przez to minimalnie może różnić się między poszczególnymi firmami. Jednak przy wdrażaniu kampanii linków sponsorowanych można wyróżnić kilka elementów, które są wspólne dla wszystkich metodyk wdrażania projektów e-marketingowych.


Read More

Czym zajmuje się agencja SEM

Powstanie agencji SEM związane jest z upowszechnieniem wykorzystania Internetu w promocji biznesu. Początkowo firmy zaczęły dostrzegać możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu Internetu. W tym celu zaczęli zatrudniać specjalistów ds. promocji w Internecie. Wiele przykładów firm, które osiągnęły wysoki przychód z tytułu reklamy w Internecie doprowadził do powstania szczególnego rodzaju firm zajmujących się promocją biznesu w Internecie. Specjalizujących się w Google AdWords, Merchant Center, remarketing, reklama YouTube.


Read More